C/64 A Ráday család levéltára 1204-1936

177 doboz, 34 kötet, 15 egyedi = 25 fm

A magyar politikai, kulturális és református egyházi életben egyaránt kimagasló köznemesi, 1782-től bárói, majd 1792 óta grófi család levéltára.

A Rátold nemzetségbeli Rádayaknak a török hódítás előtt Pest megye északi részén voltak birtokaik.. A 16. század második felében a család északabbra, Nógrád megyébe szorult, ahol tagjaikat a 17. század derekára a megye nemesi társadalmának vezetői közt találjuk.

Ráday András az 1640-es években az ugyancsak északra menekült Pest megyei közigazgatási szervezetben alispán, nagyobbik fia

Ráday II. András az 1650-es években szolgabíró.

Ráday Gáspár Ráday András kisebbik fia megyei pénztárnok, majd alispán. Az ő fia

Ráday I. Pál (Losonc, 1677. júl. 2. - 1733. máj.20. Pécel) az 1700-as évek legelején Nógrád megye nótáriusa. 1703 őszén csatlakozik a szabadságharchoz, az év végén már II. Rákóczi Ferenc titkos secretáriusa, majd erdélyi kancellárja, a fejedelem első diplomatája és többszörös külföldi követe, egyben mindvégig egyik legbizalmasabb belső munkatársa. Ő készítette a fejedelem nevében az országgyűlési előterjesztéseket, fogalmazta a követi utasításokat, levelezett a magyar diplomatákkal és a külföldi udvarokkal. Ő írta a világ tájékoztatására szánt Manifestumot, a szabadságharc minden fontosabb kiáltványát, szerkesztette a kurucok újságját, a Mercurius Veridicust. 1711-ben Ráday Pál elfogadta a szatmári békét és már Lengyelországból visszatért. Beleilleszkedett az új rendbe, de aulikussá nem lett. Két évtizeden át, haláláig ő irányította a református egyház első generális főkurátoraként a protestáns egyházak Bécs elleni harcát. Ő vetette meg a Ráday könyvtár alapjait, maga is írt.

Kajali Klára (1690-1741. febr. 18. Pécel) Kajali Pál Nógrád megyei jegyző és Fáy Borbála lánya, 1705-től Ráday Pál felesége, férje gyakori távollétében a birtokok irányítója.

Ráday I. Gedeon (Ludány, 1713. okt.1. - 1792. aug.6. Pécel) Ráday Pál és Kajali Klára fia. Egyházpolitikai tevékenysége mellett az irodalomnak és a tudományoknak szentelte életét. Pécelen mintegy 15 000 kötetre gyarapította az apja által alapított könyvtárat, s ezt szellemi és tudományos központtá fejlesztette. Maga is művelte az irodalmat, és széleskörű irodalmi levelezést folytatott. Az irodalomtörténetírás benne látja a magyar irodalmi élet Kazinczy fellépte előtti egyik legnagyobb hatású, tudatos szervezőjét. A dunántúli egyházkerület főgondnoka 1774-1792 között.

Ráday II. Gedeon gróf (1745. máj. 30. - 1801. júl. 10. Pest) I. Gedeon és Szentpétery Kata fia. A hétszemélyes tábla tagja, később koronaőr, a Türelmi Rendelet kibocsátása idején és az 1790/91-es országgyűlés vallásügyi tárgyalásaiban a reformátusok egyik főembere. 1782-ben bárói, 1790-ben grófi címet kapott. 1793-1797-ig a dunántúli, 1797-1801-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka.

Ráday III. Pál gróf (Pécel, 1768. márc. 31. - 1827. jan. 22. Pest) Ráday II. Gedeon és Fáy Zsuzsanna kisebbik fia. Apjával együtt a színjátszás támogatója, a Kelemen László féle első magyar színtársulat megalapítója volt 1790-ben. 1821-1827-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka.

Ráday IV. Gedeon gróf (Pest, 1806. jún.23. - 1873. júl. 12. Bp.) III. Pál és Prónay Ágnes fia, II. Gedeon unokája. A reformkorban Pest megye Kossuth párti országgyűlési képviselője, akit ellenzékiségéért a kormány perbefogatott. A szabadságharc alatt Nógrád megye főispánja volt, amiért Haynau kétévi várfogságra ítéltette. 1845-1847, majd 1857-1859 közt a Nemzeti Színház intendánsa. 1867-ben a jász-kunok főkapitánya. 1860-1870-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka. Anyagi tönkrejutása következtében kényszerült eladtni a család nevezetes, de akkortájt már meglehetősen elhanyagolt könyvtárát

Ráday V. Gedeon gróf (Pest, 1829. jún. 16. - 1901. nov. 29. Bp.) Ráday László és Wartensleben Ida fia. Jogi tanulmányait Kecskeméten végezte, 1847-ben Pest vármegyéhez, később a belügyminisztériumba került. A szabadságharcban honvéd őrnagy, 1867 után a betyárvilág felszámolására kiküldött alsó-tiszavidéki királyi biztos.

Ráday VI. Gedeon gróf (Pécel, 1841. máj. 4. - 1883. dec. 26. Bécs) IV. Gedeon fia. Gárdatiszt, dragonyoskapitány, majd a császári udvarnál az uralkodó szárnysegédje. Az 186a-as években a katonai pályától megválva ikladi birtokán gazdálkodott. 1875-ben függetlenségi párti országgyűlési képviselő. 1882-től honvédelmi miniszter Tisza Kálmán kormányában.

Ráday VII. (az utolsó) Gedeon (Bp. 1872. okt.18. - 1937 v. 1938. szept. 22. Iklad) VI. Gedeon fia. 1910-1917 között Pest vármegye és Kecskemét főispánja. 1921-ben a Bethlen kormányban belügyminiszter, 1922-1935-ig Nagykőrös országgyűlési képviselője, 1935-től felsőházi tag.

 

A levéltár történetére ld. Levéltári Közlemények 1954, 143-144, valamint Ráday Pál iratai I. Bp. 1955. 23-26. lapjait.

 

jelzet

tartalom

raktári egység /terjedelem

évkör

C/64-1

Oklevelek: családi, birtokjogi, adományozási, kinevezési iratok Mohács előtt - regesztázva: 105 db

2 doboz, 2 egyedi

1200-1526

C/64-1

Oklevelek:: családi, birtokjogi, adományozási, kinevezési iratok Mohács után 130 db

3 doboz, 9 egyedi

1526-1936

C/64-2

Gazdasági iratok

66 doboz, 10 kötet

1265-1905

C/64-2

Gazdasági iratokhoz Fatavich (a Ráday család jószágigazgatója) által készített elenchus: birtoktestenként (helységenként) felsorolja az iratokat, 750p

1 kötet

1800-as évek eleje

C/64-2

Gazdasági iratok: urbarialis conscriptiok

1 doboz, 1 kötet

1650-1808

C/64-2

Gazdasági iratok: birtokgazdálkodási könyvek, gazdasági naplók, főként Ikladra vonatkozóan

7 kötet

1846-1901

C/64-2

Egyes birtoktestek iratai a helységek abc rendjében (a helységek felsorolását lásd külön), - Bay puszta, Czebe, Harta-Kisharta, Iklad, Ludány, Pécel, Szirák irataihoz újabb részleges darabszintű segédletek készültek

45 doboz

1265-1905

C/64-2

Általános gazdasági iratok: oklevélmásolatok, peres iratok, szerződések, alkalmazottak fizetésével kapcsolatos iratok, nyugták, levelek - részleges darabszintű jegyzékekkel

20 doboz

1626-1890

C/64

Térképek, tervrajzok: Pécel, Iklad, Ráda - lajstromozva

 

18. század

C/64-3

Ráday András és Ráday Gáspár iratai - részleges darabszintű jegyzékek

1 doboz

1675-1703

C/64-4

Ráday I. Pál (1677-1733) iratai

18 doboz

1684-1733

C/64-4a

Ráday Pál levelei feleségéhez, Kajali Klárához

1-145.sz.

1703-1732

C/64-4b

Kajali Klára levelei férjéhez, Ráday Pálhoz

1-16.sz.

1712-1732

C/64-4c1

Ráday Pálhoz írt levelek 1711 előtt

1-119.sz.

1686-1711

C/64-4c2-1.

Ráday Pálhoz írt levelek 1711 után - a levélírók abc rendjében, darabszintű segédlettel

1-1051.sz.

1711-1732

C/64-4c2-2.

Ráday I. Gedeon levelezése szüleivel

1-58.sz.

1723-1733

C/64-4c2-3.

Ráday II. Pál levelezése szüleivel

1-9.sz.

1730-1734

C/64-4c2-4.

Ráday I. Pál levelei

1-30sz.

1711-1732

C/64-4c2-5.

Nem Ráday Pálhoz címzett levelek

1-47.sz.

1698-1733

C/64-4g

Ráday I. Pál és felesége Kajali Klára magánügyeire vonatkozó iratok

1-206.sz.

1696-1740

C/64-4h

Irodalmi jellegű kéziratok

1-39.sz.

1694-1733

C/64-4e

Egyházpolitikai vonatkozású iratai

1-176.sz.

1670-1729

C/64-4f

Politikai iratok

1-86.sz.

1695-1729

C/64-4d1, 1-18.

Ráday I. Pál magyarországi és erdélyi belpolitikai iratai - darabszintű segédlettel

0,17 fm

1703-1711

C/64-4d1

Kiáltványok, rendeletek

1/1-19.sz.

1703-1707

C/64-4d1

A szécsényi országgyűlés iratai

2/1-25.sz.

1705

C/64-4d1

Az ónodi országgyűlés iratai

3/1-7.sz.

1707

C/64-4d1

A sárospataki országgyűlés végzései.

4/1 db

1708. dec.17.

C/64-4d1

A pozsonyi labanc országgyűlés iratai

5/1-3.sz.

1708

C/64-4d1

A fejedelmi tanács iratai

6/1-3.sz.

1706-1708.

C/64-4d1

A hadsereg szervezésére és fenntartására vonatkozó iratok

7/1-4.sz.

1705

C/64-4d1

Katonai vonatkozású rendelkezések és levelek

8/1-28.sz.

1703-1710.

C/64-4d1

A Nemesi Társaság iratai

9/1-5.sz.

1707

C/64-4d1

Udvari rendtartások

10/1-7.sz.

1707

C/64-4d1

Harmincad ügyek

11/1-34.sz.

1703-1710

C/64-4d1

Gazdasági iratok

12/1-13.sz.

1707-1709

C/64-4d1

Vallásügyi iratok

13/1-16.sz.

1705-1710.

C/64-4d1

Erdélyi ügyek iratai.

14/1-19.sz.

1702-1709.

C/64-4d1

Az erdélyi rendek huszti országgyűlése

15/1-10.sz.

1706

C/64-4d1

Az erdélyi rendek marosvásárhelyi országgyűlése

16/1-6.sz.

1707

C/64-4d1

Az ónodi országgyűlés

18/1-3.sz.

1707. máj.16.

C/64-4d1

Formuláskönyv, vegyes iratok

17/1-9.sz.

 

C/64-4d2, 1-25.

Ráday I. Pál külpolitikai iratai

5 doboz

1703-1711

C/64-4d2

Kiáltványok, röpiratok

1/1-15.sz.

1703-1712

C/64-4d2

Ráday svéd-porosz-lengyel követségének iratai

2/1-29.sz.

1704

C/64-4d2

Ráday lengyel-svéd követségének iratai

3/1-31.sz.

1705

C/64-4d2

Ráday követsége a lengyel rendekhez és I. Péter orosz cárhoz

4/1-22.sz.

1705

C/64-4d2

Ráday benderi (svéd-török) és moldvai-lengyel követségének iratai

5/1-31.sz.

1709-1710

C/64-4d2

A császárral folytatott gyöngyösi és selmeci béketárgyalások iratai

6/1-12.sz.

1704

C/64-4d2

A nagyszombati béketárgyalások iratai.

7/1-89.sz.

1705-1706.

C/64-4d2

A Pálffy Jánossal folytatott béketárgyalások iratai

8/1-26.sz.

1711

C/64-4d2

Diplomáciai leveleskönyv-töredék Rákóczi levelei

9/1-10.sz.

1707-1708

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Franciaországgal

10/1-65.sz.

1707-1709

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Lengyelországgal

11/1-86.sz.

1703-1711

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal

12/1-68.sz.

1707-1710

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok a török Portával.

13/1-118.sz.

1703-1710.

C/64-4d2

Diplomácia kapcsolatok a tatár kánnal

14/1-3.sz.

1705-1706

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok a moldvai vajdasággal

15/1-7.sz.

1705-1706

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok a havasalföldi vajdasággal

16/1-26.sz.

1704-1709

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Poroszországgal

17/1-96.sz.

1704-1711

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Svédországgal

18/1-16.sz.

1704-1707

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Dániával.

19/1-9.sz.

1706-1708

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Angliával

20/1-3.sz.

1706-1709

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok Hollandiával

21/1-9.sz.

1704-1710

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok a Vatikánnal

22/1-11.sz.

1704-1707

C/64-4d2

Diplomáciai kapcsolatok a német birodalommal

23/1 db

1708

C/64-4d2

Rákóczi adriai terveinek diplomáciai iratai

24/1-19.sz.

1705-1709

C/64-4d2

Diplomáciai levelek rejtjelezéséhez szolgáló jelkulcsok.(Clavisok)

25/1-30.sz.

(18. század)

C/64-5

Ráday Pálné Kajali Klára levelezése - darabszintű jegyzékkel: 1-321.sz.

3 doboz

1703-1741

C/64-6

Ráday II. Pál iratai

0,07 fm

1732-1741

C/64-7

Egyházi és iskolai iratok mesterségesen létrehozott gyűjtemény darabszintű segédlettel és cédulakatalógussal 1-2283.sz

13 doboz

1605-1875

C/64-8

Ráday I. Gedeon (1713-1792) iratai

13 doboz

1722-1792

C/64-8

Ráday I. Gedeon levelezése - a levélírók betűrendjében, darabszintű segédlettel 1-3508.sz.

11 doboz

1733-1792

C/64-8

Ráday I. Gedeon politikai és egyházpolitikai iratai, irodalmi jellegű kéziratai

2 doboz

1722-1792

C/64-9

Ráday I. Gedeonné Szentpétery Kata levelezése a levélírók abc rendjében, darabszintű segédlettel

1 doboz 1-409.sz.

1726-1783

C/64-10

Ráday II. Gedeon (1745-1801) iratai

22 doboz, 19 kötet

1765-1805, 1832-1843!

C/64-10

II. József által kibocsátott nyomtatott rendelkezések

1 doboz

1780-1790

C/64-10

Az 1790/91-es országgyűlés és az országgyűlési bizottságok iratai

7 doboz

1790-1792

C/64-10

Hétszemélyes táblai tevékenységével kapcsolatos iratai; curiai iratok: a tábla elé került perek nyomtatásban megjelent kivonatai: Extraxtus Causarum (idesorolva későbbi időből valók is)

9 doboz, 19 kötet

1791-1801, 1832-1843

C/64-10

Hont megyei ügyek iratai

1 doboz

1782-1787

C/64-10

Egyházpolitikai iratok

1 doboz

1782-1792

C/64-10

Személyi jellegű iratok

0,05 fm

1780-1796

C/64-10

Ráday II. Gedeon levelezése

3 doboz

1760-1801

C/64-10

Ráday I. Gedeon levelei fiához, Ráday II. Gedeonhoz

1-34.sz.

1770-1789

C/64-10

Ráday II. Gedeon levelei atyjához, Ráday I. Gedeonhoz

1-104.sz.

1760-1791

C/64-10

Ráday III. Gedeon levelei atyjához, Ráday II. Gedeonhoz, közte 1 levél máshoz

1-101.sz.

1789-1801 (1805?)

C/64-10

Ráday II. Gedeonhoz írt levelek

1-521.sz.

1771-1801

C/64-10

Ráday II. Gedeonné Fáy Zsuzsanna levelei férjéhez, Ráday II. Gedeonhoz (jónéhány év nélkül)

1-31.sz.

1780-1790 kö

C/64-10

Ráday II. Gedeon levelei menyasszonyához, Fáy Zsuzsannához, közte néhány más levélíró

1-60.sz.

1765-1803

C/64-10

Ráday II. Gedeont köszöntő levelek koronaőri kinevezése alkalmából

1-41.sz.

1799

C/64-11

Ráday III. Pál (1768-1827) iratai

10 doboz

1774-1859

C/64-11

Országgyűlési iratok

1 doboz

1802-1812

C/64-11

Színtársulati iratok: színlapok, Kelemen László társulat iratai, pénztári iratok - részleges iratjegyzék

5 doboz

1790-1859

C/64-11

Jogi és peres iratok

2 doboz

1774-1826

C/64-11

Ráday III. Pál levelezése: hozá írt levelek a levélírók abc rendjében, a végén vegyesek - lajstromozva 1-684.sz.

2 doboz

1787-1826

C/64-11

Ráday III. Pál felesége, Prónay Ágnes levelezése - lajstromozva: 197 db

1 doboz

1793-1830

C/64-12

Ráday III. Gedeon iratai: levelezés: hozzá írt levelek 1-313.sz. ; vegyes iratok

1 doboz

1791-1811

C/64-13

Ráday László iratai - lajstromozva: 56 db

0,01 fm

1824-1831, 1866

C/64-13

Ráday Lászlóné Wartensleben Ida jegyzetkönyve

0,01 fm

1849-1853

C/64-16

Ráday IV. Gedeon (1806-1873) iratai

3 doboz, 4 kötet

1816-1867

C/64-16

Országgyűlési tevékenységével kapcsolatos iratok

0,30 fm

1839-1844

C/64-16

Pest megyei tevékenységével kapcsolatos iratok

0,05 fm

1839-1867

C/64-16

Nógrád megyei tevékenységével kapcsolatos iratok

0,03 fm

1848

C/64-16

Jász-kun kerületi tevékenységével kapcsolatos iratok

0,01 fm

1861-1867

C/64-16

Levelezése: hozzá írt levelek - lajstromozva: 71 db

0,02 fm

1805-1863

C/64-16

Személyes jellegű iratok, benne Ráday Erzsébetnek szóló és Ráday Borbála (Szapáry Istvánné) néhány levele is

0,01 fm

1816-1867

C/64-17

Ráday V. Gedeon (1829-1901) iratai:

1 doboz

1847-1901

C/64-17

Szegedi királyi biztosi tevékenységére vonatkozó iratok

0,01 fm

1867-1872

C/64-17

A Békés-bánáti Református Egyházmegyét érintő iratok

0,08 fm

1885-1901

C/64-17

Bánáti telepítési iratok

0,01 fm

1900

C/64-17

Személyi jellegű iratok: bizonyítványok, gyászjelentések, honvédegyleti iratok, iskolai jegyzetek

0,02 fm

1847-1901

C/64-17

Levelezése

5 db

1870-1898

C/64-18

Ráday V. Gedeonné (Bárczay Anna) iratai: Szabó János gyászbeszéde, kisalakú füzetben kézirat

12 p.

1898

C/64-19

Ráday VI. Gedeon (1841-1883) iratai

0,18 fm

1855-1885

C/64-19

Személyi jellegű iratok: katonai szolgálatára vonatkozó iratok, följegyzések, naplók; házassági iratok

0,04 fm

1859-1883

C/64-19

Levelezése

0,02 fm

1866-1883

C/64-19

A Deák-párt Pest megyei szervezésével kapcsolatos iratok

0,02 fm

1871

C/64-19

Váci, majd zentai képviselőségére vonatkozó iratok

0,08 fm

1871-1882

C/64-19

Honvédelmi miniszterségére vonatkozó iratok

0,02 fm

1882-1883

C/64-20

Ráday VI. Gedeonné (Pergen Filippina) iratai és rajzai

0,01 fm

1855-1885

C/64-21

Ráday VII. Gedeon (1872-1938) iratai:

1 doboz

1882-1938

C/64-21

Személyi jellegű iratok

 

1882-1896

C/64-21

Pest megyei főispánságnak iratai

 

1910-1917

C/64-21

Pécsi, majd nagykőrösi képviselőségére vonatkozó iratok

 

1921-1930

C/64-21

Belügyminiszteri működésének iratai

 

1921

C/64-21

A Nemzeti Kaszinó iratai

 

1935

C/64-21

Vegyes, világi és egyházi vonatkozású iratok

 

1893-1938

C/64-21

Levelezése

 

1887-1938

C/64-22

Családi jellegű vegyes iratok és nyomtatványok: nekrológok, feljegyzések, fényképek, stb.

4 doboz

1772-1935

C/64-23

A Ráday család könyvtárára vonatkozó iratok

0,5 fm

1720-1861

C/64-24

A Ráday család éremgyűjteményére vonatkozó iratok

0,03 fm

XVIII. század

C/64-25

A Ráday család levéltárára vonatkozó iratok: régi iratjegyzékek, feljegyzések, elenchusok

4 doboz

1720-1850

C/64

Borítékok

3 doboz

18-19.század

 

Az iratok 80 %-a számítógépen is hozzáférhető darabszintű jegyzékekkel van ellátva.